Klara svar från andevärlden

Klara svar från andevärlden

Boken är dokumentär och beskriver hur Marie-Louise år 1996 utvecklade en medial förmåga och lärde sig att kommunicera med andevärlden. Hennes make Robert föreslog att de tillsammans skulle fråga andevärlden om allt som kan vara av betydelse för människan att veta. Boken beskriver svaren de fick. De flesta seanserna skedde med en stark kommunikatör som kallade sig Den Helige Ande.

Boken är numera en klassiker inom den svenskan nyandliga rörelsen.

För att läsa ett utdrag, tryck här!

Gör så här för att köpa boken. Skriv E-post till: r.hahn@telia.com och berätta om du vill ha dem signerade av Marie-Louise och Robert. Ange ditt namn och adress.Betala 250:- plus porto 50:- till postgiro 4307822-9 (Marie-Louise Hahn). Därefter skickas boken med posten.

Klara svar från andevärlden var början på en svit om 4 böcker som handlar om hur medialitet påverkade en familjs syn på livet och världen under ett decennium. De följande böckerna heter Själars samband (1999), Den rena källan (2004) och Gudomlig väg (2007)